Recerca i Desenvolupament

Un portafoli de noves solucions terapèutiques orientat a solucionar necessitats mèdiques no cobertes

Partnering

Partnership al centre
de totes les nostres
activitats

Compromís amb els pacients

Desenvolupament de
nous medicaments per
millorar la vida de les persones

Presència en el món

ESTEVE, amb seu central a Barcelona, opera en diferents països i continents.

› Anar a Presència en el món

Sostenibilitat

ESTEVE es compromet amb els principis del desenvolupament sostenible en les seves activitats i les seves relacions amb diversos grups d'interès.

La Memòria de Sostenibilitat tracta de proporcionar una informació veraç i transparent de l'acompliment de la nostra empresa en els àmbits econòmic, social i mediambiental. Aquest document ha estat verificat per una entitat externa independent, i ha obtingut l'acreditació "A+" per part de la Global Reporting Initiative (GRI).

› Memòria de Sostenibilitat